POSTUPAK ZA ISPUNJENJE ZAMJENSKE KVOTE

Način ispunjenja zamjenske kvote

Ugovorom se obvezno utvrđuje: predmet ugovora, vrijednost svake vrste usluge ili proizvoda, odnosno djela ili rada, te ukupna ugovorena vrijednost, bez PDV-a, rok za ispunjenje ugovornih obveza i rok plaćanja. U slučaju izmjena i dopuna elemenata ugovora, stranke su dužne sastaviti dodatak ugovoru i dostaviti ga Zavodu u roku od osam dana zajedno s obrascem za najavu.

Ukupna vrijednost roba/usluga navedenih u ugovoru o međusobnim odnosima mora biti jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote (700,00 EUR=minimalna bruto plaća za razdoblje 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine, čl.1. Uredbe o visini minimalne plaće, NN 122/22).

 • Naručitelj dobiva ponudu od MACAN d.o.o. za naručenu robu ili usluge
 • Naručitelj u roku od 15 dana od sklapanja ugovora treba poslati:
  Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 
  Zagreb, Radnička cesta 1
  slijedeću dokumentaciju:
 1. ugovor o poslovnoj suradnji
 2. ponudu dobavljača
 3. obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote N-IZK obrazac_nizk

Najava o zamjenskom ispunjavanju kvote za Zavod postaje važeća prvoga dana u mjesecu nakon primitka ugovora s obrascem najave. Zamjensko ispunjavanje kvote može se najaviti najviše za dvanaest mjeseci unaprijed. Po isteku toga razdoblja potrebna je ponovna najava.

 • Zavod dostavlja elektronskom poštom obvezniku kvotnog zapošljavanja informaciju o najavi ispunjenja zamjenske kvote
 • U roku od 8 dana po isteku ugovora (ukoliko je ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen na određeno vrijeme), odnosno u roku od 8 dana od isteka najave (najduže za period od 12 mjeseci za ugovor o poslovnoj suradnji koji je sklopljen na neodređeno vrijeme) naručitelj dostavlja Zavodu slijedeću dokumentaciju:
 1. preslike računa dobavljača
 2. potvrde banke o plaćanju računa
 3. obrazac ispunjenja zamjenske kvote I-IZK 1 obrazac_izik_1
 4. obrazac specifikacija zatvaranja računa specifikacija_zatvaranja_racuna

Obrazac izvješća uz odgovornu osobu obveznika mora potpisati i odgovorna osoba MACAN d.o.o.

Ako obveznik koji je najavio zamjensko ispunjenje kvote, istu ne ispuni u cijelosti, dužan je svakog mjeseca, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti razmjerni dio novčane naknade.

 • Zavod dostavlja elektronskom poštom obvezniku kvotnog zapošljavanja informaciju o ispunjenju zamjenske kvote

Svakako preporučamo da za dobivanje detaljnijih uputa prije podnošenja prve najave ispunjenja zamjenske kvote te kasnije slanja dokaza o ispunjenju zamjenske kvote kontaktirate:

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
telefoni:  01/6064–733  –  01/6064–738  –  01/6064–739
fax: 01/6064-736
web: http://www.zosi.hr/zavod/kvota/
e-mail: kvota@zosi.hr

POŠALJITE NAM PORUKU

Pomozite nam da budemo još bolji.

Not readable? Change text. captcha txt